Lidt om hvad vi udfører af opgaver

I Gribskov Have & Fliseteknik ApS kan vi udfører rigtig mange opgaver. For at hjælpe vores kunder har vi prøvet at beskrive hvad det er vi gør i og hvad vi kan. Der kan selvfølgelig være flere ting som ikke er beskrevet som vores område/kunnen. Men vi kan det meste så det er bare at ringe til os og få en snak.

Anlægning af have

Totalentreprise på nyanlægning/renovation og vedligeholdelse af alle former for grønne områder.
F.eks. ny græsplæne, ny bede, vandbassin, pergola

Belægning

Belægning af alle former, typer og støbninger efter kundens ønsker.
Ex. terrasser, gangareal, gangstier opholdssteder, parkeringspladser, torve m.m.
Nylægning og reparationer i materialer såsom sandsten, beton, granit, asfalt, natursten m.m.

Støttemurer m.m.

Støttemure til afgrænsning af niveau forskelle i have eller højbede.
Af materialer kunne være kampesten, brosten/chaussé, granit, betonelementer, betonelementer m.m.

Trapper

Trappe til udligning af niveauforskelle i have. Trapper til hoveddør udføres i lige/buet linjer.
Ramper udføres i specialmål til handicappede og kørestolsbrugere
Materialer typisk granit og betonelementer

Hæk & hegn

Vi udføre alle former for hæk i diverse hæktyper, bla. bøg, ligusta, thuja, laurbær/kirsebær m.m.
Af hegn kan nævnes trådhegn, pileflet, raftehegn, plankeværk m.m.
Vi vedligeholder også både hæk og hegn ved hækklipning, træbeskyttelse og reparation.

Alt i græsslåning

Alle størrelse af arealer. Alle former for græs og lign.

Træfældning og beskæring

Fældning af træer, topkapning/styning og alt i beskæring udføres.

Beplantning

Alle former for plantebede, højbede, træer, buske og blomster m.m.
Ny plantning, genplantning, gødning og rådgivning

Ukrudtsbekæmpelse

Alle former for ukrudt og uønsket beplantning bekæmpes.

Afledning af regnvand

Alle former for afvandning i form af tagrender, nedløb, regnvandsbrønde, aco-dræn og omfangsdræn. Affugtning af kælder, murisolering, pudsning af sokkel m.m.

Udgravning diverse

Ingen opgaver er for store, alle udgravninger udføres.
Ex. kloak, vandledning, fjernvarm, kabler, fundament, trampoliner


Virksomheds information
Gribskov Have & Fliseteknik ApS
Møngevej 49
3200 Helsinge
DK-35527532

Tlf. +45 42 450 470
Mail. kontakt(a)ghft.dk

Arbejdsområder
Anlægning af have
Belægning
Støttemurer m.m.
Trapper
Hæk & hegn
Alt i græsslåning
Hækklipning
Træfældning og beskæring
Beplantning
Ukrudtsbehandling
Aflednig af regnvand
Dræn m.m.
Udgravning diverse

Ejendomsservice
Rensning af tagrender
Servicering af regnvandsbrønde
Medlem af